Prettige Feestdagen

Mede namens het bestuur van de Drachtster Harmonie wensen wij u prettige feestdagen, een goed uiteinde van het jaar 2014, veel gezondheid en veel vrolijke noten in 2015.

Welluidende herfstklanken

Het leerlingenorkest o.l.v Oene Krist, en de Drachtster Harmonie o.l.v. van Luc Feikens hebben hun beste beentje voor gezet tijdens het concert van 22 november 2014. De solo’s op de baritons, fluit en trompet waren van ongekende hoogte en dat werd hoorbaar gewaardeerd door het publiek. Een verrassing was, dat de allerjongsten, die slechts een paar lessen achter de rug hadden, het publiek trakteerden op hun toonkunsten.
Het programma was zeer gevarieerd met uiteraard marsmuziek, maar ook goede bekenden zoals Grandfathers’ Clock, en Die Zwei Jan Hinnerken, beter bekend al Catootje naar de Botermarkt, kwamen aan bod, met de al genoemde bariton solo’s. De hele trompet-sektie soleerde al staande in de Trompetters Holiday. Inez blies het dak omhoog met haar solo in Adagietto for flute.
Het leerlingenorkest begon melodieus met de hymne no. 54 (uit het rode boekje), en vervolgde met The Victors, Promenade , the Buglers, Tell Me (Wilhelm Tell) en het welluidende  Indian Rock.
Beide dirigenten bleken begenadigde sprekers, die soepeltjes de muziekstukken aan elkaar verbonden.
Prachtig en ontroerend was de mars Glück Auf die opgedragen werd aan de dit jaar overleden heer Koolhaas.
De forma Koolhaas had ook dit jaar weer de prachtige bloemen verzorgd waarmee de zaal was aangekleed.
Het welkom en het slot werd vlot aaneen gepraat door het bestuurslid Ingrid Venema.

Een staand applaus viel de beide orkesten ten deel.

De herfst kan nu (pas) verder en straks de winter.

20 september Terras Graancirkel

De Graan Crkel

Op 20 september 2014 zal de Drachtster Harmonie haar jaarlijkse optreden geven in het centrum van Drachten. In tegenstelling tot het verleden zal het optreden niet plaatsvinden onder het carillon van Drachten, maar op het terras van De Graancirkel Drachten, Raadhuisplein 3.

Het optreden zal plaatsvinden onder leiding van dirigent Luc Feikens.

Aanvang van het optreden is 14.00 uur. Bij regen zal het optreden niet doorgaan.

Bron foto: Fokke Wester