Welluidende herfstklanken

Het leerlingenorkest o.l.v Oene Krist, en de Drachtster Harmonie o.l.v. van Luc Feikens hebben hun beste beentje voor gezet tijdens het concert van 22 november 2014. De solo’s op de baritons, fluit en trompet waren van ongekende hoogte en dat werd hoorbaar gewaardeerd door het publiek. Een verrassing was, dat de allerjongsten, die slechts een paar lessen achter de rug hadden, het publiek trakteerden op hun toonkunsten.
Het programma was zeer gevarieerd met uiteraard marsmuziek, maar ook goede bekenden zoals Grandfathers’ Clock, en Die Zwei Jan Hinnerken, beter bekend al Catootje naar de Botermarkt, kwamen aan bod, met de al genoemde bariton solo’s. De hele trompet-sektie soleerde al staande in de Trompetters Holiday. Inez blies het dak omhoog met haar solo in Adagietto for flute.
Het leerlingenorkest begon melodieus met de hymne no. 54 (uit het rode boekje), en vervolgde met The Victors, Promenade , the Buglers, Tell Me (Wilhelm Tell) en het welluidende  Indian Rock.
Beide dirigenten bleken begenadigde sprekers, die soepeltjes de muziekstukken aan elkaar verbonden.
Prachtig en ontroerend was de mars Glück Auf die opgedragen werd aan de dit jaar overleden heer Koolhaas.
De forma Koolhaas had ook dit jaar weer de prachtige bloemen verzorgd waarmee de zaal was aangekleed.
Het welkom en het slot werd vlot aaneen gepraat door het bestuurslid Ingrid Venema.

Een staand applaus viel de beide orkesten ten deel.

De herfst kan nu (pas) verder en straks de winter.

Najaarsconcert 22 november 2014

Zaterdag 22 november vindt in de Bouwen in Drachten weer het najaarsconcert plaats van zowel het leerlingen-orkest van de Drachtster Harmonie als van het grote orkest, onder leiding van respectievelijk  Oene Krist en Luc Feikens. Het is een gevarieerd programma met diverse spectaculaire solo’s waar de vonken van af vliegen.
Aanvang 20.00 uur.
Het programma:
A-orkest :   The Essence of Music, die zwei Jan Hinnerken, Clarinet Jubilee, Fanfare for a new Horizon, Adagio for flute, Trompetters Holiday, Grandfather’s Clock, Glück Auf.

Pauze

Leerlingenorkest:  Hymne no. 54, the Victors, Promenade, the Buglers, Tell Me en Indian Rock.

A-orkest: Arizona, Inferno en Showbones.

Tot zaterdag dan!