Contactgegevens

Postadres secretariaat
Secretariaat Drachtster Harmonie

p/a Opperbuorren 3
9241 WL  Wijnjewoude

Bestuur
Voorzitter Ronald van Dijk Mail 06 – 13 28 94 11
Secretariaat Judith Pool Mail 0516 – 480588
Penningmeester Irma Cazemier Mail 0512 – 51 73 77
Lid Harry Kiestra
Lid Ingrid Venema
Lid Jurjen Feikens

Reacties gesloten.