Historie

Na de tweede wereldoorlog hadden vele muziekverenigingen het moeilijk. In Drachten heeft dat er toe geleid dat de verenigingen “Excelsior” en “Tot Steun in de Strijd ” tot een fusie besloten. Op 6 maart 1946 werd zo de “Drachtster Harmonie” opgericht. Er is toen uitvoerig gediscussieerd over de doelstelling van de vereniging en met name de relatie met een bepaalde politieke richting was een belangrijk punt. Uiteindelijk is besloten een neutrale houding aan te nemen.

Drachtster Harmonie 1951
Drachtster Harmonie 1951
Bron: http://www.dragten.nl/

Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Bij de oprichting had de vereniging 34 leden. De beginjaren verliepen niet zo vlot. De naweeën van de fusie speelden een rol en er was nog weinig nieuwe muziek te krijgen. De bloei begon in 1950. Er kwam een nieuwe directeur (zo noemde men de dirigent destijds) en er werd een eerste stap gezet op weg naar uniformen. Muzikale verandering ontstond toen werd besloten marsen voortaan in 6/8 maat in te studeren. De revue werd geboren tijdens een gezellig samenzijn na afloop van een succesvol concours optreden. Diverse leden bleken te beschikken over verborgen talenten. De hierop volgende jaarlijkse revues waren een groot succes. In 1952 werd een “Tiroler Kapel” opgericht.

Tiroler Kapel
Tiroler Kapel van de Drachtster Harmonie
http://www.dragten.nl/

Dit was ook een groot succes en het was altijd een gezellige boel. In de jaren 60 namen de activiteiten van de kapel wat af, maar in 1970 werden de optredens hervat. De kapel kreeg de naam “Dutch Tiroler Swingband”. In 1975 volgde de verzelfstandiging van de band waarna deze zich ontwikkelde tot de “Skyliners”. In de jaren 50 werd de “Drachtster Harmonie” uitgerust met enkele tamboers. Dit was het begin van de drumband. Als eerste muziekvereniging in Drachten kreeg de “Drachtster Harmonie” in 1958 een majorettenpeloton. In datzelfde jaar werd in de kantine van “Philips” een gezamenlijk concert gegeven van de orkesten van de muziekverenigingen “Concordia”, “Crescendo” en de “Drachtster Harmonie”. Dit werd een jaarlijks terugkerend evenement, later beter bekend onder de naam “BBB-concerten” (de achternamen van de drie toenmalige dirigenten begonnen namelijk met een letter B).

Het muzikale hoogtepunt van de vereniging was de promotie in 1959 naar de super-ere-afdeling: het hoogst bereikbare. In 1960 zijn in Drachten de schouwburg “de Lawei” en de muziekschool geopend. Dit was belangrijk voor de muzikale ontplooiing en opleiding van muzikanten. Behalve het orkest heeft ook de drumband vele hoogtepunten gekend zoals eerste prijzen op concoursen en optredens tot ver buiten Drachten en zelfs in het buitenland. Het ledenaantal bij de majorettes en de drumband liep eind jaren 80 sterk terug. Ondanks de grote inzet van vele leden en het bestuur was het tij niet te keren en in 1989 zijn de drumband en de majorette afdelingen opgeheven.

In 1996 heeft de “Drachtster Harmonie” haar 50-jarig bestaan gevierd met de revue “De Harmonie ziet Abraham” in zalencentrum “Vreewijk” in Drachten. Het was een groot succes. Hierna kwamen er wat mindere jaren. Een aantal leden moest de vereniging verlaten door studie of een verandering van de werkkring. Aan het voortbestaan van de vereniging werd daarom af en toe wel eens getwijfeld. Dit zijn we nu al weer bijna vergeten want de laatste paar jaren neemt het aantal leden snel toe.

Marcheren op straat doen we al lang niet meer; tegenwoordig zijn wij een “zittend” orkest dat bestaat uit ongeveer 30 leden en dat enthousiast wordt geleid door onze dirigent Luc Feikens.

Scroll naar boven